İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNCE
DUYURULUR
Yatırımcılara Karşılıksız %50 Hibe Desteği
 
**YATIRIMCILARA KARŞILIKSIZ %50 HİBE DESTEĞİ !... **
 
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI
YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ
 HİBE PROGRAMI
 
       Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak ve yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacıyla, Çiftçi Kayıt Sistemi veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olan yatırımcıların ve üreticilerin kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı yatırımları için hibe desteği verilmesini amaçlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) 21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
HİBE DESTEĞİ VERİLECEK KİŞİLİKLER, KONULAR VE HİBE MİKTARLARI
 Başvuracak
Kişiler
Hibeye Esas Tutar (TL)
Hibe Oranı
(%)
Hibe
Tutarı
(TL)
YATIRIM KONULARI
 
-Bireysel
(Gerçek Kişiler)
 
-Şirketler
(A.Ş, Ltd., Koll. Şti)
 
-Tarımsal Amaçlı Kooperatifler,  Birlikler ve Bunların Üst Birlikleri
 
 
2.000.000
 
 
50
 
 
1.000.000
-Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması   ​(Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç)
-Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
 
1.500.000
 
50
 
750.000
-Soğuk hava deposu,
-Çelik silo,
 
 
2.000.000
 
 
 
500.000
 
 
50
 
 
 
50
 
 
1.000.000
 
 
 
250.000
-Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
    -Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 
 
-Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
 
-Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği kapsamında yayımlanan Uygulama Rehberi doğrultusunda hazırlanacak yatırım proje teklifleri Tebliğin yayımlandığı (21.10.2016) tarihten itibaren kırk beş (45) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 04 Aralık 2016) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının www.tarim.gov.tr adresinden online olarak başvurular yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi:​
Programla ilgili tüm bilgiler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Proje Yürütme Biriminden (tel: 2151672-73/dahili-1610) ve www.giresuntarim.gov.tr internet adreslerinden de alınabilmektedir.
Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü